100-lecie Archiwum Państwowego w Lublinie

100-lecie Archiwum Państwowego w Lublinie

W październiku 2019 zapewnienie kompleksowej organizacji logistyki, w tym: 

  • zapewnienie namiotu, sceny, nagłośnienia, oświetlenia, ekranu diodowego oraz mebli eventowych, 
  • realizacja dźwiękowa i multimedialna wydarzenia

 

Relacja z wydarzenia na stronie internetowej Archiwum Państwowego:

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5031-jubileusz-100-lecia-archiwum-pa%C5%84stwowego-w-lublinie

7 stycznia 2020