Koncerty Szantowe nad Zalewem 2020-2022

Koncerty Szantowe nad Zalewem 2020-2022

Do naszych obowiązków należała kompleksowa organizacja zaplecza logistyczno-technicznego koncertu, w tym:
– zapewnienie sceny oraz techniki scenicznej wraz z realizacją dźwiękową i świetlną
– koordynacja przebiegu prób
– konsultacje dotyczące przebiegu koncertu, prób, przygotowań, zagospodarowania przestrzeni eventu
– zapewnienie przenośnych sanitariatów

22 kwietnia 2021