Lubelska Miss Studentek 2010-2017

Lubelska Miss Studentek 2010-2017

Lubelska Miss Studentek – projekt promotorski

  • rekrutacja kandydatek
  • promocja konkursu
  • pozyskanie partnerów/sponsorów
  • tworzenie choreografii
  • organizacja sesji zdjęciowej
  • zapewnienie programu artystycznego
  • organizacja zgrupowania
  • tworzenie scenariusza wydarzenia

 

2 maja 2014