Miss Chmielaków 2012-2018

Miss Chmielaków 2012-2018

Miss Chmielaków

  • rekrutacja kandydatek
  • promocja konkursu
  • pozyskanie partnerów/sponsorów
  • tworzenie choreografii
  • organizacja sesji zdjęciowej
  • zapewnienie programu artystycznego
  • organizacja zgrupowania
  • tworzenie scenariusza wydarzenia

2 sierpnia 2015