Akcja Społeczna “Oblicza NIEbezpieczeństwa”

Akcja Społeczna “Oblicza NIEbezpieczeństwa”

obliczaAkcja społeczna „Oblicza NIEbezpieczeństwa”

  • doradztwo w zakresie planowania przebiegu wydarzenia
  • organizacja wystawy zawierającej grafiki z najlepszych akcji z całego świata o podobnej tematyce
  • projektowanie i wykonanie materiałów poligraficznych
  • organizacja konferencji prasowej
  • organizacja konferencji merytorycznej wraz z pokazem filmowym oraz komentarzami ekspertów

 

zleceniodawca : Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie