Otwarcie salonu meblowego „Wersal”

Otwarcie salonu meblowego „Wersal”

wersalOtwarcie salonu meblowego „Wersal”

  • doradztwo w zakresie planowania eventu oraz strategii komunikacyjnej
  • zakup mediów
  • projekty graficzne materiałów promocyjnych
  • zakup powierzchni outdoorowych
  • produkcja spotu radiowego
  • produkcja spotu video
  • kolportaż materiałów promocyjnych do skrzynek pocztowych

 

zleceniodawca: Meble „Wersal”